Slide background

AKCJA: RATUJMY WCZEŚNIAKI

Co 10 dziecko na świecie jest wcześniakiem! W Polsce rodzi się ich każdego roku ponad 25 000, co oznacza, że wcześniak rodzi się w co 10-11 rodzinie. To wyjątkowa grupa dzieci, która wymaga szczególnych działań zapewniających im odpowiednie, interdyscyplinarne wsparcie zarówno w szpitalu, jak i po wypisie do domu.

Na dobry rozwój i bezpieczeństwo wcześniaków składa się wiele elementów – odpowiednia opieka okołoporodowa, żywienie i pielęgnacja w pierwszych dniach życia na oddziale neonatologicznym, ALE PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO I DOBRA ORGANIZACJA POBYTU DZIECKA W DOMU, już po opuszczeniu oddziału.

0
NA ZREALIZOWANIE PROGRAMU POTRZEBA

 

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne zaleca objęcie dzieci przedwcześnie urodzonych natychmiastową opieką specjalistyczną. Rehabilitacja w pierwszych miesiącach życia dziecka może bowiem zapewnić mu prawidłowy rozwój. Z naszych analiz wynika jednak, że w woj. łódzkim dzieci czekają na przyjęcie na dzienny oddział rehabilitacji nawet 50 dni! 

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ NEUROREHABILITACJI MAŁEGO DZIECKA (0-6 MC) stanowić będzie wypełnienie aktualnej luki w systemie zdrowotnym i zapewni wsparcie interdyscyplinarnej opieki dla małych Pacjentów w początkowym i najważniejszym okresie ich życia.

WESPRZYJ AKCJĘ DOWOLNĄ WPŁATĄ
72 1140 2004 0000 3302 8100 2585
Przelew z dopiskiem: RATUJMY WCZEŚNIAKI

WESPRZYJ AKCJĘ DAROWIZNĄ ONLINE - PRZELEW REALIZOWANY PRZEZ PRZELEWY24.PL

Możesz wpłacić 100zł lub wielokrotność tej kwoty. Jest to darowizna celowa, więc masz pewność, że pełna kwota Twojej darowizny zostanie przekazana właśnie na wsparcie tego programu!
Ilość:

KOMU POMAGAMY?

Programem objęte zostaną noworodki i niemowlęta, u których stwierdza się duże ryzyko wystąpienia zaburzeń rozwojowych, a które spełniają przynajmniej jeden z pięciu poniższych uwarunkowań:

 • stwierdzono u nich zaburzenia neurologiczne lub nieprawidłowości w badaniach obrazowych OUN;
 • urodziły się w zamartwicy;
 • urodziły się z oceną wg. skali Apgar poniżej 5 pkt.
 • urodziły się z wysoką dystrofią - masą ciała poniżej 1500 gramów;
 • rozpoznano u nich wady rozwojowe lub zespoły genetyczne;
 • w czasie hospitalizacji wystąpiły u nich powikłania prowadzące do ciężkiego i niestabilnego stanu zdrowia.

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ NEUROREHABILITACJI MAŁEGO DZIECKA (0-6 MC) dla 50 dzieci obejmuje 660 godzin terapii dla 50 rodzin

Moduł diagnostyczno – konsultacyjny:

 • 60 minut konsultację w zespole lekarz rehabilitant i fizjoterapeuta pediatryczny - każde dziecko zostanie ocenione przez zespół dwóch specjalistów pod kątem prawidłowego rozwoju psychoruchowego. Wcześniaki należą do grupy tzw. dzieci ryzyka ze względu na delikatny, niedojrzały układ nerwowy, który może ulec zaburzeniom parcjalnym lub globalnym. Dlatego tak ważna jest obserwacja ich rozwoju oraz dobrze zaplanowana stymulacja poprzez odpowiednio dobrana terapię. Skrajne wcześniaki, z niską masą urodzeniową oraz te które prezentują nieprawidłowe wzorce ruchowych potrzebują wsparcia ze strony fizjoterapeuty. Konsultacja umożliwi nie tylko ocenę rozwoju dziecka i jego potrzeb, ale również zbudowanie terapeutycznego, zindywidualizowanego planu postępowania  – łącznie 50 godzin.  
 • 60 minutową konsultację neurologopedyczną z jedyną w łódzkim specjalistką koncepcji Castillo Morales’a,  terapeutką wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju - podczas której dokonana zostanie ocena wędzidełka, ocena potencjalnych sensomotorycznych i ustno-twarzowych zaburzeń u dziecka – łącznie 50 godzin.

Ponadto dzieci, u których podczas konsultacji zostaną zdiagnozowane wady rozwojowe (przyjęto wg. statystyk ok. 10% dzieci), zostaną  objęte:

 • 60 minutową konsultacją z lekarzem ortopedą dziecięcym (dr n.med) - dzieci z pilnym wskazaniem do konsultacji: pozycja 2A / podwichnięcia 2A - łącznie 5 godzin.
 • 60 minutową konsultacją z fizjoterapeutą pediatrycznym /specjalistą rehabilitacji wzorku - dzieci z pilnym wskazaniem: retinopatia lub uszkodzenie nerwu wzrokowego (decyzja podczas konsultacji w zespole na podstawie wyników badań z oddziału neonatologicznego) - łącznie 5 godzin. 

Moduł terapeutyczny:

 • każde dziecko otrzyma po 10 spotkań 60 minutowych zindywidualizowanej neurorehabilitacji metodą NDT Bobath Baby, którą poprowadzą certyfikowani terapeuci pediatryczni. Całość realizowanej indywidualnej terapii będzie podlegać stałemu monitoringowi i kontroli - łącznie 500 godzin.

Moduł wspierający matkę:

 • 60 minutową konsultacja z fizjoterapeutą uroginekologicznym, który dokona badania mięśni dna miednicy, oceni funkcjonowanie mięśni prostych brzucha, zaplanuje indywidualny dobór ćwiczeń by mama mogła szybko wrócić do formy po porodzie -  łącznie 50 godzin. 
WESPRZYJ AKCJĘ DOWOLNĄ WPŁATĄ
72 1140 2004 0000 3302 8100 2585
Przelew z dopiskiem: RATUJMY WCZEŚNIAKI