Slide background

PROJEKT "GOOD WALK"

Program specjalistycznej fizjoterapii w ramach projektu "Good Walk" został skonstruowany przez fizjoterapeutów z myślą o dzieciach. GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU "GOOD WALK" jest poprawa sprawności fizycznej dzieci z niepełnosprawnością w wieku od 3 mc. do 2 roku życia zagrożonych dysplazją stawów biodrowych poprzez zagwarantowanie im specjalistycznej i kompleksowej fizjoterapii wspierającej ich rozwoju. 

Image

Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Łódź w ramach zadania publicznego pod tytułem: wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (09/DZSP-ZSS-VI/N1/2021).

Spełniająca wymogi formalne każde zakwalifikowane do programu dziecko z rodzicami/em w  kolejnym II ETAPIE zaproszone zostanie na SPOTKANIE KONSULTACYJNE prowadzone przez specjalistów fizjoterapeutów dziecięcych. Wspólnie metodami aktywnymi dany specjalista wraz z rodzicami PODCZAS 1,5 GODZINNEGO SPOTKANIA zanalizuje sytuację medyczną dziecka biorąc pod uwagę obszary tj.: porównanie długość ud i symetryczność fałdów pośladkowych / sprawdzenie odwodzenia kończyn dolnych / analiza opisu USG stawów biodrowych lub zdjęcia rtg u dzieci po 6 mc. / analiza rozwoju dziecka i jego potrzeb. 

SPOTKANIE UMOŻLIWI ZESPOŁOWI SKONSTRUOWANIE STRATEGII POSTĘPOWANIA, NA PODSTAWIE KTÓREGO KAŻDE DZIECKO OTRZYMA WŁAŚCIWĄ POMOC POPRZEZ INDYWIDUALNĄ FIZJOTERAPIĘ (6 INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ).

Image

UDZIAŁ UCZESTNIKÓW W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW ODBYWA SIĘ DO DNIA 31.07.2021 I BĘDZIE OTWARTA DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH
(decydować będzie kolejność przesłanych kompletnych zgłoszeń).

Warunkiem udziału dziecka w programie rehabilitacyjnym jest spełnienie wymogów co do warunków grupy docelowej tj.:
- mieszkańcy miasta Łodzi,
- dziecko z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do od 3 mc. do 2 roku życia,

oraz:
- posiadających wskazania do pracy dziecka z fizjoterapeutą w zakresie redukcji zagrożenia dysplazją stawów biodrowych od lekarza pediatry lub ortopedy dziecięcego,
- złożenie Formularza Zgłoszeniowego udziału dziecka w projekcie (druk jest dostępny na stronie internetowej Fundacji oraz w wydruku w siedzibie Fundacji) w określonym czasie tj. do 31.07.2021 – skan lub czytelne zdjęcie dokumentu prosimy o przesyłanie na maila: fundacja@balonemdogwiazd.org

- zapoznanie się opiekunów/rodziców dziecka z Regulaminem projektu "GOOD WALK" i zaakceptowanie jego treści – podczas 1 wizyty,
- złożenie kserokopii ważnego dokumentu - tj. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka i okazanie oryginału dokumentu do wglądu – podczas 1 wizyty.