Slide background

PROJEKTY I AKCJE

W zależności od możliwości, potrzeb i uzyskanego dofinansowania, obok działalności statutowej i stałych projektów, prowadzimy także czasowe akcje i projekty. Są to projekty o określonym harmonogramie i z konkretną datą zakończenia.
jestemwczesniej

JESTEM WCZEŚNIEJ

to pilotażowy program podnoszący umiejętności wychowawcze rodzin i ich zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w opiece nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi i niemowlętami zagrożonymi dysfunkcjami w rozwoju.

Dodatkowe informacje
wcześniaki

RATUJMY WCZEŚNIAKI

Co 10 dziecko na świecie jest wcześniakiem! W Polsce rodzi się ich każdego roku ponad 25 000, co oznacza, że wcześniak rodzi się w co 10-11 rodzinie.

To wyjątkowa grupa dzieci, która wymaga szczególnych działań zapewniających im odpowiednie, interdyscyplinarne wsparcie zarówno w szpitalu, jak i po wypisie do domu.

Z naszych analiz wynika, że w woj. łódzkim dzieci czekają na przyjęcie na dzienny oddział rehabilitacji nawet 50 dni! 

Dodatkowe informacje

GOOD WALK

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU "GOOD WALK" jest poprawa sprawności fizycznej dzieci z niepełnosprawnością w wieku od 3 mc. do 2 roku życia zagrożonych dysplazją stawów biodrowych poprzez zagwarantowanie im specjalistycznej i kompleksowej fizjoterapii wspierającej ich rozwoju.

Program  obejmie 10 dzieci (z orzeczeniem o niepełnosprawności, mieszańców miasta Łodzi) wczesną i specjalistyczną opieką interwencyjną współpracujących ze sobą fizjoterapeutów.

Dodatkowe informacje

STAŁE PROJEKTY

Są to projekty pozwalające nam realizować główne cele Fundacji w sposób ciągły i długoterminowy.
This image for Image Layouts addon

REH - SUPPORT

Program dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego dla placówek terapeutycznych, edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

Program zakłada dofinansowanie najwyższej jakości produktów medycznych, wspomagających terapię dzieci z niepełnosprawnością i deficytami w rozwoju. REH-SUPPORT kierowany jest do publicznych, prywatnych i społecznych instytucji działających w zakresie rehabilitacji.
Dodatkowe informacje

FIRST STEP

Program specjalistycznej fizjoterapii dla dzieci zagrożonych dysplazją stawu biodrowego w wieku od 1 mc. do 1 roku życia.

Głównym celem projektu „FIRST STEP” jest poprawa sprawności fizycznej łódzkich maluchów – dzieci w wieku od 1 mc. do 1 roku życia zagrożonych dysplazją stawów biodrowych poprzez zagwarantowanie im specjalistycznej i kompleksowej fizjoterapii wspierającej ich rozwój.

Dodatkowe informacje